olie rubber en sleutelen in de Graasj

Werkproject ‘De Graasj’ (Geleen) in ‘Binnenspel’ van 5 juli

De aflevering van ‘Binnenspel’ op 5 juli gaat over ‘De Graasj’ in Geleen. Dit is een nieuw en uniek werkproject voor mensen met een beperking. ‘De Graasj’ is 4 juni van dit jaar officieel van start gegaan na een intensieve, bijna één jaar durende verbouwing van het betreffende pand (waarin vroeger het in de wijde omgeving bekende Motorhuis was gevestigd). Naast zelfwerkzaamheid hebben ook vele sympathisanten de handen uit de mouwen gestoken.

‘De Graasj’ is bedoeld voor mensen met een beperking, die niet deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt. Hierbij worden ruime criteria gehanteerd, waarvan de belangrijkste zijn:

  • graag willen deelnemen aan de geboden activiteiten;
  • zich kunnen en willen aanpassen aan de andere deelnemers.

Een geldige indicatie voor dagbesteding is een voorwaarde.

Het initiatief komt voort uit de constatering dat er in het aanbod van werkgerichte dagbesteding voor mensen met een (lichamelijke) beperking weinig of geen technisch georiënteerde activiteiten zijn te vinden. En dat, terwijl daar zeker veel belangstelling voor en vraag naar is. ‘De Graasj’ voorziet in deze leemte. Mensen kunnen gaan sleutelen aan met name oudere motoren en brommers, die moeten worden opgeknapt of een onderhoudsbeurt nodig hebben. Sinds de start zijn in ‘De Graasj’ dagelijks 5-10 ‘sleutelaars’ actief. De opzet van deze vorm van dagbesteding is uniek in Nederland.

Werkproject ‘De Graasj’ is ontwikkeld door Stichting Mensen met Mogelijkheden (MMM) uit Sittard. Deze organisatie richt zich op mensen met een zorg- of ondersteuningsaanvraag, die voortkomt uit een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking. Samen met hen zoekt de stichting naar passende antwoorden op zorgvragen. Dat organiseren en regelen is de kernactiviteit van MMM.